ARRÒS “HOMENATGE Al PORC IBÈRIC” AMB TROMPETES DE LA MORT

18.70

Preu per persona i mínim dues persones.

Es cobrarà a tots els arrossos una fiança per l’ús de la paella.

  • Comandes d’arrossos de fins a 4 persones la fiança serà de 15€.
  • Comandes d’arrossos des de 5 a 10 persones la fiança serà de 20€.
  • Comandes d’arrossos a partir d’11 persones la fiança serà de 40€ (dues paelles).

Aquesta fiança es retornarà en metàl·lic quan la/es paella/es es retorni/n.

Loading…
Loading…